Anneli skriver

Att ha tillit till tilliten

En sak som kan vara en rejäl utmaning på vägen med Guds kärlek i siktet är att våga lita på tilliten till samma väg. Att bit för bit våga lägga av sig de gamla värderingarna och måttstockarna på ett bra liv, och börja se på sina handlingar, sin person och