Anneli skriver

Bönen om Guds kärlek (Herrens bön)

Min Far, som finns i himlen, jag känns vid att du är helt igenom helig och kärleksfull och full av nåd, och att jag är ditt barn, och inte den underlydande, syndiga och fördärvade varelse som falska lärare har fått mig att tro. Jag vet att jag är den största av dina skapelser och det mest underbara av alla dina hantverk, och föremålet för din stora själs kärlek och ömmaste omvårdnad.

Jag vet att din vilja är att jag blir enig med dig och tar del av din stora kärlek, som du har tillägnat mig genom din nåd och önskan om att jag blir, i sanning, ditt barn genom kärlek, och inte genom offrandet och dödandet av någon av dina varelser.

Jag ber att du ska öppna upp min själ för inflödet av din kärlek, och att din Helige ande då kommer till mig för att föra in den gudomliga kärleken i min själ, i ett rikt överflöd tills min själ har omvandlats till själva din essens, och att det kommer tilltro till mig, sådan tilltro som får mig att inse att jag verkligen är ditt barn, och enig med dig även inombords, och inte bara som din avbild.

Låt mig ha en sådan tilltro att den får mig att veta att du är min far, och upphovet till alla goda och perfekta gåvor, och att bara jag själv kan förhindra din kärlek från att förändra mig, från dödlig till odödlig.

Låt mig aldrig sluta inse att din kärlek väntar på var och en av oss alla, och att när jag kommer till dig i tilltro och uppriktig strävan, så kommer din kärlek aldrig undanhållas från mig.

Håll mig varje timma och varje stund av mitt liv i skuggan av din kärlek, och hjälp mig att övervinna alla köttets frestelser och kraften i de ondas inflytanden som så ständigt omger mig och försöker vända mina tankar ifrån dig till den här världens nöjen och lockelser.

Jag tackar dig för din kärlek och privilegiet att ta emot den, och jag tror att du är min far, den kärleksfulle far som ler mot mig i min svaghet, och alltid är redo att hjälpa mig och omfamna mig i dina armar av kärlek.

Jag ber om detta med allt allvar och all uppriktig längtan i min själ, och litar på din kärlek, ger dig all ära och respekt och kärlek som min ändliga själ kan ge.

AMEN.