Anneli skriver

Brev från Jesus, 8 maj 2005 – Att ta emot Guds kärlek

(I dagsläget har inga svenska översättningar kunnat granskas och godkännas av Jesus, Maria Magdalena eller någon av deras volontärer, utan alla översättningar ska ses som fristående och oberoende av Divine Truth-organisationen.)

Den här e-boken är ett brev som skrevs av Jesus (även känd som A.J. Miller) till olika personer den 8:e maj 2005. I brevet beskriver Jesus tillståndet där vi är eniga med Gud, hur det känns att ta emot Guds kärlek, känslor i själen som kan förhindra mottagandet av Guds kärlek och hur vi kan identifiera om vi växer andligen eller inte.

Påminnelse från Jesus & Maria

Jesus och Maria vill påminna er om att alla dokument som framställts av Divine Truth och som innehåller någon information från Jesus, Maria eller någon annan person, endast innehåller en del av Guds sanning som de personligen har upptäckt.

De innehåller inte och kan inte innehålla hela Guds sanning eftersom Guds sanning är oändlig och mänskligheten för alltid kommer att fortsätta att upptäcka mer av Guds sanning medan vi utvecklas i att ta emot mer av Guds kärlek.

Kom ihåg att på grund av de här begränsningarna så kan informationen i det här dokumentet behövas revideras i framtiden.


1. Introduktion

Mina kära bröder och systrar.

Jag vet att många av er skulle uppskatta att jag skrev oftare, och jag har haft en önskan om att skriva om synkronicitet och att leva i sanning, bland annat.

Men min förmåga att skriva de meddelanden jag vill skriva beror i hög grad på mina personliga känslor. Jag måste må bra inombords innan jag kan skriva meddelandena, och det är den främsta orsaken till att jag inte har skrivit på ett tag. Eftersom jag arbetar med personliga problem som rör kärlek, och andra affärsrelaterade saker som jag har inte har kunnat avlägsna ur mitt liv på grund av olika omständigheter, så har det tagit upp min tid. Så jag har inte mått tillräckligt bra andligen för att skriva meddelanden om de ämnen jag önskar. Jag räknar med att de här omständigheterna ska ha tagits om hand inom kort, och jag kommer att ha mycket mer tid till att skriva om de viktiga andliga områdena.

Så jag räknar med att jag någon gång i framtiden ska vara i ett tillstånd där jag kan skriva fler meddelanden, men eftersom det är viktigt att jag utvecklar mig själv andligen, och jag inte känner just nu att jag är i det tillstånd där allt jag skriver är gynnsamt, så har jag väntat tills jag mår bättre innan jag skriver.

Jag uppmuntrar många att fortsätta läsa Padgett Messages, men utifrån perspektivet att förstå dem känslomässigt från själen istället för intellektuellt från sinnet. Om en person läser de saker jag har skrivit från själen, och också läser Padgett Messages igen från själen, så kommer de förstå att det inte finns något i mina medelanden som är oenigt med Padgett Messages, även om det förekommer en del utökad information.

Dessutom vet jag att många känner att Padgett Messages inte är tydliga när det gäller känslor, men när du väl personligen har påbörjat processen med att frigöra de emotionella felen inombords, så kommer du förstå att Padgett Messages i själva verket fokuserar väldigt mycket på själens känslor, önskningar, passioner, längtan och aspirationer, och många meddelanden betonar att sinnet är av underordnad betydelse jämfört med själen för att förstå Guds sanningar.

Jag har tillfrågats av en del om det finns ett sätt att avgöra hur mycket av Guds kärlek vi har tagit emot i vår själ. Svaret är förstås ja, det finns ett sätt att avgöra hur mycket av Guds kärlek en person har tagit emot. Men, innan den frågan kan besvaras, så måste vi begrunda vad enighet med vår Far betyder.

2. Vad enighet betyder

Enighet med vår Far är både ett TILLSTÅND och KÄNSLOR.

Enigheten är ett TILLSTÅND i betydelsen att en person som är enig med Fadern fullständigt har upplevt den Nya födelsen, och tack vare detta så har han eller hon nu en permanent kontakt med sin Fars kärlek via hans Helige ande. Det här är en kontakt som aldrig kan upphöra när den väl har uppnåtts i så här hög grad, och av den orsaken, eftersom en person som är enig med Fadern har så mycket av sin Fars kärlek och en permanent kontakt med Hans kärlek via den Helige anden, så är han eller hon i ett odödligt tillstånd, och kan aldrig dö. Det är det tillstånd en andemänniska i de Himmelska sfärerna befinner sig i.

Eftersom en sådan person har blivit enig med Honom, så är de också i hög grad eniga med hur deras Far känner, och detta fortsätter att växa för alltid därefter.

Eftersom vi nu känner hur vår Far känner, så är enigheten med vår Far också KÄNSLOR. När en person är enig med sin Far, eftersom alla deras personliga behov uppfylls, så upplever de enbart känslor som orsakas av personlig tillfredsställelse, och det är sådant som kärlek, tillgivenhet, självförtroende, förtjusning, iver, tacksamhet, glädje, skratt, fridfullhet, inspiration och hopp. Det här är förstås på inga vis en uttömmande lista över de känslor som upplevs av en person som är enig med sin Far, men utifrån den här listan kan vi se det allmänna tillståndet hos en själ som är enig med Gud.

De upplever heller aldrig, förutom flyktigt i början i form av tidigare minnen, känslor som

orsakas av personlig otillfredsställelse, vilket är sådant som skräck, rädsla, oro, irritation, ilska, hat, frånvändhet, apati, depression, upprördhet, rastlöshet, skuld, skam, bräcklighet, smärta, hjärtesorg, olycklighet, ledsenhet, desperation, hopplöshet, ängslighet, nervositet, stress, avundsjuka eller svartsjuka, bland andra saker.

Det här övergripande tillståndet i en existens med en personlig tillfredsställelse är hur himmelska andemänniskor njuter av livet i himlarna, och det kan bevisas genom olika kommentarer som himmelska andemänniskor samtalar om i Padgett Messages som handlar om livet de personligen åtnjuter. Vi kan också se att vår Far alltid upplever känslor som är en följd av Hans personliga tillfredsställelse, eftersom Gud alltid är tillfredsställd och har förkunnat allting som skapats av Honom som perfekt.

3. Att ta emot Guds kärlek

Så enighet med Fadern är ett tillstånd likaväl som en samling känslor. Eftersom det är på det viset, så kan vi i viss grad avgöra vår egen personliga utveckling i Guds kärlek genom i hur hög grad vi känner känslor som stämmer överens med att vara enig med Gud, och i vilken omfattning vi inte känner de känslor som är följden av personlig otillfredsställelse.

Det måste förstås alltid anges att personer kan ha en viss mängd av Guds kärlek i sin själ och inte vara medvetna om det faktumet. Deras bristande medvetenhet kan vara en följd av deras mentala föreställningar om felaktiga saker, och de föreställningarna leder till att de förblir omedvetna om sitt eget tillstånd, fram tills deras mentala föreställningar har justerats så att de stämmer överens med Guds sanningar.

En person kan också tro på sanningen, och ändå i viss mån vara omedveten om känslorna av Guds kärlek, och det här beror vanligen på att samma person har en stor mängd olösta känslomässiga problem som orsakar deras eget lidande. Så länge en person lider av effekterna av fel, så är det väldigt svårt för samma person att känna inflödet av Guds kärlek, även om ett sådant inflöde faktiskt sker. Orsaken till detta är vanligen känslor av lidande på grund av fel som för det mesta är väldigt kraftfulla när de först känns, och i allmänhet är det väldigt svårt att känna två motsatta känslor samtidigt och med samma intensitet.

En person kan också tro på sanningen, men med en tro som enbart är av sinnet, och det kanske inte alls har skett något uppvaknande av längtan i själen. Det här tillståndet har också förklarats i Padgett Messages. En person i det här tillståndet kan inte ta emot Guds kärlek alls förrän deras själ går igenom ett uppvaknande, vilket handlar om att de börjar förstå att själen är den kännande, passionerade, längtande, önskande delen av deras varelse. Fram tills deras själ har vaknat upp, så kan en person i det här tillståndet förstås inte känna Guds kärlek, eftersom de inte har börjat använda sin längtan i själen.

Men även om de tillstånd som beskrivs i de föregående styckena kanske är sanna, så behöver vi inte utgå ifrån att det är omöjligt för en person att bedöma sin egen utveckling i att komma närmare sin Far och ta emot Hans gudomliga kärlek. Faktum är att det skulle vara väldigt fel av oss att anta att vi inte kan bedöma vår egen utveckling, eftersom verkligheten för både människor och andemänniskor är att det går att fastställa var vi är i vår utveckling.

4. Utveckling i andevärlden

Utvecklingen i andevärlden är förstås mycket lättare att avgöra än utvecklingen medan vi lever här på Jorden. Om vi förhindras att leva i en högre andlig sfär i andevärlden, så är vi enbart begränsade av antingen mängden naturlig kärlek, eller mängden av Guds kärlek som finns i vår egen själ, för vi kan inte utvecklas till en högre sfär förrän själen är i ett tillstånd av kärlek (antingen naturlig kärlek upp till den 6:e sfären, eller Guds kärlek för alla sfärer) som möjliggör för den att komma till det högre läget.

Sfärerna i det andliga universumet styrs fullständigt av vad som skulle kunna anses vara kraftfält av Guds kärlek, och ingen dödlig eller andemänniska klarar att färdas till en sfär där kärleksgraden i deras egen själ inte är större och av en mer kraftfull natur än mängden kärlek som krävs för att komma in i den sfären.

Eftersom en andemänniska enbart kan komma in i en sfär som har en kärleksnatur som är lägre eller liknande dennes egen kärleksnatur, så kan en andemänniska mäta sin utveckling i Guds kärlek genom att helt enkelt försöka komma in i alla sfärerna, och se vilka sfärer i det andliga universumet som han eller hon kan komma in i, och vilka hon eller han inte kan komma in i.

Många andemänniskor är förstås inte medvetna om att förhindrandet av deras inträde i en högre sfär, där det finns

mer lycka och kärlek, beror helt och hållet på tillståndet i deras egen själ. Det är oavsett vilket sanningen, och när en andemänniska väl kommer fram till den här kunskapen, så börjar de utvecklas. De andemänniskor som får kunskap om Fadern och börjar be till Honom för att få Hans gudomliga kärlek, har förmågan att utvecklas mycket snabbare än de som utvecklar sin naturliga kärlek, eftersom vår Fars kärlek har förmågan att ta bort orsakerna inuti en persons själ på vilka kompensationslagen skulle verka genom sina naturliga funktioner.

Så alla andemänniskor kan mäta var de befinner sig i sin egen utveckling rätt så enkelt och lätt, genom de begränsningar de har i sin förmåga att färdas inuti andevärlden, genom mängden personlig lycka och nöjdhet som de upplever, och genom de känslor de upplever i sin andekropp och sin själ när Guds kärlek kommer till dem. De här känslorna har beskrivits i Padgett Messages, och skapar ofta en omättlig längtan inuti andemänniskan efter en närmare relation med deras Far.

5. Utveckling på Jorden

Eftersom Guds kärlek kan kännas när den kommer in i själen, och själen har kontakt med andekroppen när den är i andevärlden, och den fysiska kroppen och andekroppen när den är i den fysiska världen, så kan därigenom den fysiska kroppen och andekroppen känna hur Guds kärlek kommer in, om de är känsliga för de förnimmelserna. Och alla kan känna följderna i sin personliga lycka, fridfullhet, kärlek och nöjdhet, och i viss mån avgöra sin egen utveckling.

Det betyder att en person som har en medvetenhet om vägen till sanning kan undersöka sig själv och se hur de personligen utvecklas. Genom att ställa tillstånden i känslorna mellan en person som är i ett eller flera fel, och en person som är helt enig med sin Far i kontrast mot varandra, så kan vi undersöka oss själva och vanligen se tydligt hur vi utvecklas personligen med tiden i vårt andliga tillstånd. Om vi märker att vi rör oss bort från känslor av otillfredsställelse och närmare känslor av tillfredsställelse under en tid, så utvecklas vi uppenbarligen andligen. Vi måste förstås vara aktsamma med den här självgranskningen under försoningsprocessen, eftersom en person ofta känner att de går bakåt under en tid när de i själva verket rör sig framåt.

Eftersom vår Far aldrig är vredesfylld, så skulle vi bli mindre vredesfyllda om vi växer i Hans kärlek. Eftersom vår Far alltid är kärleksfull, så skulle vi alltid bli mer kärleksfulla. Eftersom vår Far är lycklig, så skulle vi alltid bli mer lyckliga. Vår Far är glad, så vi skulle bli gladare. Vår Far är fridfull, så vi skulle bli mer fridfulla. Vår Far är alltid ärlig, så vi skulle bli ärligare. Vår Far älskar sanningen, så vi skulle börja älska sanningen. Vår Far ger till andra, så när vi blir eniga med Honom känner vi också motivation att ge.

Så vi kan mäta hur mycket av Hans kärlek som vi har i vår egen själ genom att se hur nära vi är det här perfekta idealet. Hur kärleksfulla är vi i vårt dagliga liv, i förhållande till oss själva personligen och andra? Hur lugna är vi? Hur glada är vi? Hur mycket fridfullhet har vi? Har vi en personlig klarhet? Så det här är några av de sätt som vi kan avgöra huruvida vi växer andligen eller inte.

6. Känslor

Kärlek är en känsla, så därmed är vår Fars kärlek Hans känslor av kärlek till oss. När vi är kära som människor, så känner vi ofta detta. På samma vis så kommer själen, när dess Fars kärlek kommer in i den, att känna det om den fortfarande är känslig för de känslorna.

När Hans kärlek kommer in i vår själ, så har det en inverkan på våra känslor, och både den fysiska kroppen och andekroppen, och känslor kommer att uppstå i kropparna som indikerar för oss att vår Fars kärlek flödar in i vår själ. Det blir oftast en känslomässig respons på inflödet av Hans kärlek. Det blir också en fysisk respons, i vår fysiska kropp. En del beskriver det som att känna liksom sköna, pirriga förnimmelser som vanligen börjar uppe vid kronchakrat, vilket är vår kontakt med det gudomliga, och sedan fördelas det genom hela kroppen.

För mig personligen så är det bästa sättet jag kan beskriva den fysiska känslan på detta. När någon kittlar mig lätt på ryggen, eller stryker lätt över håret på huvudet, armen eller benen, så får jag en känsla som är en väldigt kraftfull, vacker, behaglig, pirrande förnimmelse som vanligen färdas från ryggradens bas och flödar över hela min kropp upp till mitt huvud och sedan fullständigt exploderar i min hjärna. Det finns ingen annan känsla i min kropp som går att jämföra med den här känslan, och jag kan uppleva den hela dagen utan att tröttna på den.

När jag ber om Guds kärlek och jag känner den flöda in, så känner jag både känslorna av kärlek från Gud och kärlek till Honom, och dessa fysiska förnimmelser som generellt sett omfattar hela min kropp. Om vi rensar bort saker emotionellt, så kan vi märka att vi inte känner de här känslorna förrän efter att känslorna rensats ut.

7. Hur är det om jag inte känner det här?

Lösningen är att inte känna sig nedslagen om vi inte känner den här känslan, för allt som behövs är att vi fortsätter att rensa ut vårt personliga, känslomässiga bagage, och så småningom kommer vi att känna hur känslorna av Hans kärlek kommer in i vår själ.

Om vi inte känner det, så betyder det inte nödvändigtvis att Guds kärlek inte flödar in i vår själ. Det kan betyda att vi fortfarande lever i sinnet, eller, om vi har upplevt känslorna av att längta efter Guds kärlek, så kan det betyda att våra andra känslor fortfarande överväldigar känslorna av Guds kärlek, eftersom Guds kärlek först i början vanligen kommer med små, varsamma känslor.

Så en person kan ta emot kärlek från Gud, men inte vara medveten om känslorna, på grund av det andra, starkare, överväldigande känslomässiga bagaget som kontinuerligt behöver frigöras. När det frigjorts så kommer Guds kärlek att flöda fritt in i själen, och den kommer kännas.

Många har bett om Guds kärlek i åratal, men säger med all ärlighet att de inte riktigt känner den. Om det är på det viset, så har de inte påbörjat processen med att rensa ut sitt eget känslomässiga bagage, eller så har de motsatt sig processen med det emotionella utrensandet. Om vi motsätter oss processen med emotionell utrensning, så säger vi i själva verket till vår Far att vi vill ha Hans kärlek, men inte om det betyder att vi måste känna de andra smärtsamma känslorna som vi har inom oss. Så vi sätter ett pris på Hans kärlek, och vi motsätter oss Hans kärlek med vår egen fria vilja. Hans kärlek är förstås ovärderlig, och om vi sätter ett pris på den, så kan inte vår personliga förståelse av hur stor den kärleken är vara korrekt, så vi behöver korrigera våra felaktiga föreställningar om den kärleken innan den kan flöda fritt in i vår själ.

Om vi motsätter oss Hans kärlek med vår fria vilja, så ger Han oss inte mer av sin kärlek, för Hans kärlek kommer aldrig komma in i oss mot vår vilja. Den fria viljan är en av Guds största kärleksgåvor, och vår Far tvingar aldrig på någon sin kärlek som inte har en själslig längtan efter den, och som försöker förneka hur Guds kärlek arbetar genom att inte tillåta känslorna av fel att avlägsnas från själen eller inte tillåter felaktiga föreställningar i sinnet att frigöras från sinnet.

8. Sammanfattning

Så som vi kan se utifrån det här samtalet, så har vi flera sätt att undersöka vår personliga utveckling i Guds kärlek.

En person (dödlig eller i andekropp) som växer i Guds kärlek kommer att känna en kontakt med sin Far, och känna inflödet av Hans kärlek som en förnimmelse i båda andekroppen och den dödliga kroppen.

En person som växer i Guds kärlek (dödlig eller i andekropp) kommer att se resultaten av Hans kärlek i sitt eget liv, eftersom kvaliteterna de uppvisar kommer vara mer lika deras Fars goda kvaliteter.

En person som växer i Guds kärlek (dödlig eller i andekropp) kommer att känna sig mer kärleksfull, lyckligare, mer fridfull och mer nöjd.

En andemänniska som växer i Guds kärlek kommer att kunna komma in i högre, andliga sfärer där mer kärlek, ljus och lycka finns.

Under processens gång (som den upplevs både av dödliga och andemänniskor) där vi försonas med felaktiga känslor, önskningar, passioner och föreställningar, så kanske det inte alltid är lätt i början att upptäcka inflödet av Guds kärlek på grund av att vi inte är känsliga för det, eller på grund av att själens skorpa håller på att brytas loss.

Om en person inte känner känslorna och förnimmelserna av att Guds kärlek kommer in i deras själ, och samma person inte går igenom försoningsprocessen, så behöver de personligen undersöka sin egen villighet att uppleva alla sina personliga känslor, och meditera över sina personliga föreställningar som kan förhindra ett ytterligare inflöde av Guds kärlek, eftersom vår Far alltid önskar ge sin kärlek till sina barn, och eftersom kärlek är en känsla så kommer vi att

känna känslan när den kommer in i oss.

Så, förhoppningsvis har du blivit uppmuntrad av den här genomgången att undersöka din egen, personliga situation. Tappa inte modet och bli inte besviken på dig själv och din egen utveckling, och tänk på att det tar tid för vår andekropp och vår fysiska kropp att göra de nödvändiga förändringarna mot andlig tillväxt innan hela enigheten med Fadern kan ske.

Allt vi kan göra är att fortsätta förlita oss på vår Gud och lära oss i ödmjukhet av allt Han lär oss när Hans kärlek kommer in i vår själ, och om vi är villiga att göra detta, och börja förstå och älska honom för den Stora person Han är, så kommer vår tillväxt att fortsätta, och vi försäkras om Hans kärlek och vägledning under tiden.

När försoningsprocessen är klar, så är vi sedan fria att uppleva glädjen i Hans kärlek, och försoningen med det förflutna blir bara ett vagt minne av den process vi behövde vara villiga att uppleva för att kunna börja njuta av välsignelsen i att ha en personlig vänskap med Gud.

Jag älskar er alla, och ber för var och en av er som individer varje dag, för jag är väldigt intresserad av er andliga välgång. Jag ber också ofta för andra som är arga och upprörda på mig och det jag skriver om, eftersom jag är väldigt hoppfull inför att även de ska uppleva ett uppvaknande av själen.

Vi får alla lära oss att älska varandra av vår Far som älskar oss. Han är den Störste läraren, och vi alla kommer närmare Honom när vi tillåter oss att börja förstå Hans natur. När vi gör det, så kommer vi också att komma närmare varandra, och uppleva den verkliga glädjen hos personer som är medvetna om vad det innebär att vara ett sant Guds barn.

Tack för att du tagit dig tid att läsa det här meddelandet, och kom ihåg att jag älskar dig.

A.J.