Anneli skriver

Litar du på Gud?

(Det här inlägget utgår från vad som lärs ut i Divine Truth-läran, och kan vara lite svårare att förstå helt rätt om man saknar en del grundkunskaper om vad den handlar om. Och apropå ingenting så har jag börjat skriva “dom” istället för de och dem numera, för den skarpögde