Anneli skriver

Att ha tillit till tilliten

En sak som kan vara en rejäl utmaning på vägen med Guds kärlek i siktet är att våga lita på tilliten till samma väg. Att bit för bit våga lägga av sig de gamla värderingarna och måttstockarna på ett bra liv, och börja se på sina handlingar, sin person och

Litar du på Gud?

(Det här inlägget utgår från vad som lärs ut i Divine Truth-läran, och kan vara lite svårare att förstå helt rätt om man saknar en del grundkunskaper om vad den handlar om. Och apropå ingenting så har jag börjat skriva “dom” istället för de och dem numera, för den skarpögde