Anneli skriver

Din och Guds kommunikation sker genom själen

Själen är 100 % känslomässigt uppbyggd.
Känslor är bokstavligen själens språk.
Känslor är dynamiska, skapande energier.
Andra människor och livet runtom oss uppfattar alltid och påverkas alltid av våra känslor, och vi av deras.
Själen är gjord för att känslor ska kännas, upplevas och flöda igenom den. Det är så den håller sig frisk, vacker och välfungerande.
Känslor som stängs in i själen och inte släpps ut, skapar problem i energiöverföringen mellan själen, andekroppen och den fysiska kroppen.
Känslor skapar alla omständigheterna i ditt liv, i samspel med alla Guds lagar. Först är det dina föräldrars känslor, din omgivnings känslor och de känslor du ärvt, sedan mer och mer dina egna som samskapar ditt liv med lagarna.
Du har på många sätt full kontroll över vad som sker i ditt liv, genom att det bara är du som har full kontroll över vad du väljer att ha i din själ (inte från början som litet barn, men när du blir äldre, använder din egen vilja och blir mer medveten om livet och dig själv).
Alla känslor som inte känns som kärlek, glädje och sanning skapar (genom attraktionslagen).
Alla känslor som känns som iver, nyfikenhet, kreativitet, kärlek, glädje, vänlighet, omtanke, ömsinthet, sexuell attraktionsglädje, uppskattning och sanning skapar (genom önskelagen).
Gud födde och formade just din lilla själ för att Hon längtade efter just dig, och den själen är nu uppdelad på två personer i hela universum. Du och din andra själshalva, samma själ, samma person, samma personlighet, fast i lite olika proportioner bara i de båda individerna.
Gud har skapat universum genom sin kärlek, sin känsla av kärlek.
Kärlek är en känsla, och känslor är ofta, ofta fullständigt underskattade här på Jorden och i delar av andevärlden.
Känslorna är det som skapar din livsupplevelse. Guds känslor i form av livslagar och funktioner som styr och reglerar allt Gud skapar och även allt vi själva skapar. Dina känslor i form av samspelet med de livslagarna, som en slags blåkopia för just ditt livs utformning, mitt bland alla de generella lagar och funktioner som finns.
Kraften i det du känner är enorm.
Gud kommunicerar ständigt med oss genom sina känslor, och det är hela tiden enbart upp till oss själva att ta emot den kommunikationen, att ha den kommunikationen och att söka något i den kommunikationen – Guds uttryck av sin själ, vårt eget uttryck av vår egen själ, eller hur de båda samspelar, samverkar, samarbetar, sammanförs.

När du vill kommunicera med Gud, gör det med känslorna. Ta emot Guds känslor, och ge Gud dina känslor.

Våra kroppar – andekroppen och den fysiska kroppen – är i sig “bara” uttrycksmedel för våra själshalvor/själar.

Känn efter vad samvetet säger, känn efter vad människan intill dig känner, känn efter hur du känner över saker du varit med om, eller är med om – ju uppriktigare och ärligare du kan vara i det du känner, desto närmare kontakten med Gud är du. Är du helt uppriktig om dina känslor och söker kontakt med Gud, så kommer den, alltid.

Längtar du efter något, önskar du dig något – känn det med alla goda, glada, kärleksfulla, ivriga, längtande känslor du har. Vill du ändra på något som är jobbigt i ditt liv, så känn igenom allt jobbigt du kan hitta i den situationen, det minnet eller den tyngden i ditt hjärta, och verkligen känn det tills det är borta ur dig (lugn och fin – känn igenom det i ensamhet där du inte stör andra eller behöver tas med deras oro för att du plötsligt får ur dig en massa ilska och sorg – då får du nog ut mest av läkeprocessen. Men sök för all del god, professionell hjälp att ha hos dig om du känner att det är väldigt stora och smärtsamma saker eller om du bara känner dig orolig över att väcka upp olika känslor inombords, för att du till exempel är väldigt ovan vid det, eller för att någon i din släkt eller familj var väldigt utåtagerande, emotionellt manipulativ och dramatisk, och du känner att du inte riktigt har koll på när det bara är “normala” känslor du får ur dig – då kan det vara skönt med rätt sorts person och expertis att luta sig lite mot.)

Så där; jag kände bara att jag behövde vara lite kompakt och sammanfattande, just nu – kanske för att vårsommaren står för dörren och jag knappt kan bärga mig tills värmen kommer och bjuder ut alla till deras naturliga habitat :o)