Anneli skriver

Divine Truth-materialet på svenska

Under ett antal år har jag på ideell basis översatt en stor mängd dokument från DivineTruth.com, och har erbjudit dessa fritt för andra att ta del av på min andra hemsida, Divine Truth på svenska (divinetruth-svenska.se), där jag publicerade allting jag översatt.

De finns inte publicerade på nätet längre (läs mer på Nionde sfären om det), men du kan fortfarande utan kostnad få tag på alla översättningar jag gjort (och fortfarande gör) genom att mejla mig på annelierkkonen@pm.me, så skickar jag en lista över vilka dokument du kan välja bland (levereras som PDF-filer).

Numera ger jag ut böcker via min nya hemsida: Nionde sfären, och där kan du också följa med i allt som händer och se allt nytt som ges ut i olika format (fysiska, inbundna pappersböcker – vilket jag själv formligen älskar att få hem från tryckeriet när en ny titel är klar!, och både e-böcker och pappersböcker med stor text.

Vi ses där framöver!