Anneli skriver

Förhållandet mellan fantasi och verklighet

(Det här inlägget utgår i hög grad från vad som lärs ut i Divine Truth-läran, så många termer och begrepp förstås bäst i det ljuset!)

Varje gång jag kommit igenom grundkänslor eller orsakskänslor som de ibland kallas; det där först uppkomna, djupast liggande lagret av ett gäng sammankopplade känslor i en emotionell skada, så har jag kunnat få en slags utbildning eller upplysning från Gud, och ibland andevänner, direkt efteråt, för att få den här tidigare “nerstängda” delen av mig själv att förstå samma saker som alla andra delar – oskadade eller läkta – av mig, redan känner till.

Okej, det där var en lång mening. Poängen är ialllafall att den utbildningen jag får i princip undantagslöst handlar om att Gud är min och alla andras förälder, att jag är en själ som är uppdelad på två personer, att Gud älskar mig och att jag är värd mer än en hel värld (liksom alla andra också är det för Gud), att jag – liksom alla andra – har en potential som innebär att jag en dag kommer kunna bli en “ängelmänniska” och skapa världar, och att jag (och alla andra!) har fått just förmågan att skapa och forma mitt eget liv som jag själv vill, vilket hittills mest använts utifrån att mina skador skapat och format min omvärld och tillvaro genom attraktionslagen, men att jag även kan göra det utifrån kärlek, glädje och nyfikenhet till exempel och med hjälp av önskelagen.

Okej, det där var en ännu längre mening. Poängen är iallafall att vi har fått fantasin av Gud av en anledning, och det är inte för att drömma oss bort en stund om dagarna eller för att bara ha den som små barn i våra lekar.

Verkligheten vi lever i idag består av å ena sidan allt Gud redan skapat åt oss – lagarna och världarna. Å andra sidan består den också av allt vi själva gett form åt och som fått form genom vad vi har haft i våra själar, i form av passioner, rädslor, drömmar, fantasier, avsikter, föresatser, val, ambitioner och mycket annat, där vi haft bilder av något i sinnet och haft en sammanhörande känsla till den bilden, och ofta en form av föreställning som följt med i paketet.

Ett exempel på det kan vara att vi är rädda för att göra bort oss på jobbet, och då har vi dels bilderna som dyker upp av att vi är i någon situation där vi gör bort oss och folk skrattar och kanske ser ner på oss, och vi har också känslorna i den upplevelsen som vi föreställer oss. Och sedan har vi förmodligen också en slags grundinställning som säger att vi inte förtjänar respekt, att andra inte älskar oss och att vi alltid kommer bemötas av hånfullhet och kärlekslöshet på det här viset.

Attraktionslagen uppfyller de här “beställningarna” från vår själ för att hjälpa oss upptäcka att vi har ett oläkt sår och en felaktig föreställning om vårt verkliga värde, så vi hamnar i motsvarande situationer och får den typen av upplevelser, eftersom det är det här vi så att säga underhåller och levandegör i vår själ.

Ett annat exempel kan vara att vi älskar att skriva böcker, har massor av spännande historier och scener i tankarna om dagarna och ivrar efter att få sätta oss och bygga ihop vår aktuella berättelse så andra kan ta del av den, och vi tänker helt naturligt att den kommer nå fram till en massa människor som tycker det är en jättefin och spännande historia som de blir glada över att få läsa.

Här kommer önskelagen in och svarar på våra positiva känslor, föreställningar och självbilder, och vi får massor av stöd av livet att förverkliga alla steg i våra föreställningar och våra positiva bilder av vad som sker med vår bok.

Önskelagen utgår från våra fantasier och vad vi önskar oss och längtar efter, och drar samman alla tänkbara krafter, materia, personer, vägar, tillvägagångssätt och allt annat som kan behövas för att ge fysisk, verklig form åt det vi har i vårt skapande inre och göra det till en del av vår upplevelse i vardagen.

Gud har gett oss, varenda själ och därmed själshalva, med andra ord varje person, den interagerande kraften och förmågan att skapa och forma våra liv åt ett kärleksfullt håll tillsammans med önskelagen. Allt vi fokuserar på inom oss i en glad fantasi och med inlevelse och som om vi gläds åt att redan uppleva det, som om det redan vore verkligt, kommer in i vårt liv på de mest överraskande, finurliga och snabba vis, och det enda som kan hejda något sådant från att hända är om vi samtidigt har en motarbetande föreställning inom oss, något som vi känslomässigt tror på som bottnar i en kärlekslös och osann bild av livet.

Om vi till exempel i ovan nämnda exempel med bokskrivandet istället har en självbild, från vår uppväxt eller som ett känslomässigt arv, som säger oss att vi aldrig får något erkännande för det vi gör som är bra och värdefullt, utan folk bara går förbi oss och ser inte vårt värde, då kommer det inte dyka upp några läsare och boken hittar inga mottagare.

Det är där attraktionslagen har ryckt in och hjälper oss att hitta den här skadade självbilden genom att vi får uppleva något som triggar igång exakt den känslan i oss, så att vi kan läka den och sedan därefter få uppleva hur önskelagen kan förverkliga vår ivriga glädjebild av att nå ut till många som blir glada av att få läsa vår bok. Vi kan alltid lita på att attraktionslagen är en hjälpsam vän som visar oss var det finns hinder för önskelagen att ge oss allt det kärleksfulla glada vi önskar oss i våra liv.

Mind you – det är aldrig attraktionslagen som gör att människor eventuellt behandlar oss illa – det är de enskilda människornas eget val, och Gud skulle aldrig vilja placera oss i samma rum som någon som vill göra illa oss för att vi ska få upp en skadad känsla. Det som händer när vi råkar ut för andras illvilja och kärlekslöshet är att vi har ett sår och en skada i vår själ som gör att vi har som en mottaglighet för att skadas och såras av andra. Det är ofta en väldigt specifik matchning i vilken typ av illvilja vi är mottagliga för och vilken illvilja som finns hos personer som känner sig dragna till oss. Om vi går med en instängd sorg över att ha blivit lurade av någon vi litade på, så kommer vi ha en mottaglighet och en öppenhet genom den oläkta skadan för personer som är villiga att lura andra på liknande sätt. Samma sak med upplevelser som fysisk eller känslomässig misshandel, eller när någon vill få oss att skämmas och vi har ett eller flera sår inombords som uppkommit genom just känslor av skam när vi var små, något som aldrig kommer från oss själva utan alltid från omgivningen under barndomen. Att känna en medvetenhet i form av skuld när vi gjort illa någon är en sak, men att känna skam är något som omgivningen gett oss genom att få oss att känna hur vi till exempel är sämre människor än andra för att vi gjorde vad det nu var.

Så fantasin är en gjutform för verkligheten enligt ovan nämnda lagar. Och det är vi som använder vår egen fantasi. Så därigenom formas verkligheten efter våra fantasier, i samspel med våra inre föreställningar, vår känslomässigt rotade tro och vår glädje eller rädsla i stunden då vi fantiserar.

Fantasi är något för varje vuxen människa och inte alls enbart för barn, och dessutom något som vi behöver träna upp och bli riktigt bra på, och även lägga tid och fokus på om dagarna. Det är genom fantasin vi i förväg föreställer oss ett hem vi vill bo i, eller en resa vi vill göra, eller upplevelser vi vill dela med en annan människa, eller vad vi kan göra med vår kropp – och det är genom fantasin som önskelagen plockar upp alla dessa känslorotade bilder och börjar forma om den fysiska verkligheten och för våra bilder till oss, i 3D den här gången.

Så fort vi känner en ängslighet, ett tvivel, en irritation, en otålighet, en illvilja, en avundsjuka, en trötthet eller en uppgivenhet eller någon annan liknande “oglad” känsla när vi fantiserar om något vi väldigt gärna skulle vilja uppleva, så finns där någon kärleksfullt bottnad föreställning eller osanning inom oss att ta fram i ljuset och granska och känna igenom. Så snart vi gjort det kan vi återgå till våra fantasier och se om vi vill ändra dem lite nu när vi känner på ett lite annat sätt om livet, efter vår senaste läkning i själen, och fortsätta ge liv åt vad vi drömmer om att uppleva.

Gud låter oss själva forma våra liv, och vi behöver inte vänta på godkännande från Gud när vi önskar något, vi behöver inte känna att vi inte har gjort oss förtjänta av det och att det avgör om Gud ger det till oss eller inte, och vi behöver inte be Gud om lov att ha det bra – alla de känslorna och föreställningarna och många liknande dem kommer ur skador från vår omgivning under uppväxten, eller ibland redan som ärvda skador vid befruktningen. De hör till de känslor vi behöver läka och känna igenom för att kunna återgå till vad vi fantiserar om med ännu större glädje, tillit och iver över hur det känns att redan uppleva i vårt inre det vi drömmer om och längtar efter.

Det kan ta en tid av idogt läkande och genomkännande av gamla sorger och felaktiga föreställningar som vi går med innan önskelagen får tillräckligt fäste och attraktionslagen inte har något mer att lägga framför oss innan vi får det vi längtar efter, men det är en ändlig mängd skador, det kommer kännas bättre och bättre för varje skada vi tar oss igenom och läker, och önskelagen får mer och mer fotfäste och rätt vad det är så har det bara hänt och vi står mitt i den upplevelse vi bara drömde om tidigare, som den naturligaste saken i världen.

Så den enda ansträngningen som någonsin uppstår i våra liv är när vi håller tillbaka våra känslomässiga skador nere i själen – det är allt som kräver ansträngning från vårt håll. Det är lätt att känna känslorna när vi väl gör det, och det är en naturlig funktion och ett naturligt flöde, och det är lätt att fantisera i glädje och ivrig längtan i en inre upplevelse av att redan vara där och göra det vi önskar oss. På så vis kan man säga att det kan vara klokt att följa det minsta motståndets lag, och låta livets och själens naturliga funktioner ge oss det liv vi älskar att leva.