Anneli skriver

Förteckning över dokumenten i de tryckta böckerna

Här kan du se vilka engelska originaldokument från sidan DivineTruth.com som ingår i respektive tryckt bok på svenska. Du hittar dem där genom att välja Downloads i menyn till höger, och därefter välja Event Year i rullgardinsmenyn och sedan välja det år som dokumentet gavs ut.

Sanningen om …

The Truth About God, 2012-08-04
The Truth About The Human Soul, 2012-08-04
The Truth About Forgiveness & Repentance, 2012-08-05
The Truth About Spirit Influence, 2012-08-14
The Truth About Reincarnation & Spirits, 2012-08-05

Jesus liv under 2 000 år

The Real Life & Purpose of Jesus, 2012-01-12
Jesus’ First Century Life Part 1, 2012-08-06
Letter – Jesus’ Life Story & Diary – An Introduction to My Life, 2006-02-11
Letter – Jesus’ Life Story & Diary – Memories of My Young Childhood in the 1st Century, 2006-02-12
Letter – Jesus’ Life Story & Diary – Relationships with Parents, Family and Friends, 2006-02-13

Ödmjukhet

Introduction to Humility Session 1, 2012-06-14
Humility in Practice, Session 2, 2012-06-14
Humility in Practice, Session 3, 2012-06-30
Resistance to Humility, Session 4, 2012-08-29
Resistance to Humility, Session 5, 2012-09-05

Barndom & föräldraskap

Parenting Children Part 1 & 2, 2009-03-07
Parents & Children, Part 1 & 2, 2013-04-14

Vad händer när vi sover

The Sleep State Part, 1 2011-11-06
The Sleep State Part, 2 2011-11-06 (

Vad händer när vi dör

What Happens When You Die, Introduction Part 1 2010-08-15
What Happens When You Die, Introduction Part 2 2010-08-22