Anneli skriver

Goda råd och insikter i känslodjungeln (på engelska)

Här är en kvartett av terapeuter och psykologer som jag själv lyssnar på emellanåt. Jag känner att jag har stor nytta av att höra deras erfarna och kunniga beskrivningar av olika former av känslomässig misshandel och hur det påverkar oss, och jag märker att det hjälper mig att upptäcka inställningar och beteenden i mig som uppkommit genom osunda inställningar och beteenden i min barndom hos omgivningen. De talar engelska allihop, så tyvärr begränsas tipset till de som kan ta till sig innehåll på det språket, men jag hoppas att det åtminstone för en del kan vara en hjälp till insikt och uppvaknande kring ens egna frågetecken och smärtor och att förstå sig själv lite bättre (och omgivningen under barndomen).

Ingen av dem arbetar utifrån att läka oss människor på själsnivå och de utgår från en högst “klinisk” inställning till våra känslomässiga skador, så det jag upplever är värdet i att lyssna på dem medan jag själv är på en läkeresa genom min egen själshalva, är att få hjälp att sätta ord på saker som känns diffusa men viktiga, och som jag känner är fel inom mig eller i mina relationer, men som jag inte riktigt kan cirkla in och sätta fingret på vad det är. När jag väl fått min “aha-upplevelse” och förstått intellektuellt vad det är som är fel, så tar jag vid med den känslomässiga kontakten och utrensningen så som jag märkt att det är mest effektivt att läka mina sår (enligt Divine Truth-lärans beskrivningar av oss som själar skapade av Gud, med vissa naturliga själsliga funktioner och i samspel med lagarna Gud har skapat, t.ex.)

Länkarna vid respektive namn öppnar deras YouTube-kanalers huvudsida, och därifrån kan du bläddra runt bland de olika ämnen de tagit upp i många hundra videor, och se om något känns extra angeläget för dig just nu, och om det är något du blir lite mer nyfiken på.


Les Carter – Surviving Narcissism, lugn och omtänksam, fokuserar mycket på narcissismen och hur det påverkar en att ha utsatts för detta, ger sakliga uppräkningar av olika försvarsmekanismer, härskartekniker och liknande och hur det kan se ut i vardagen och verkligheten.

Anna Runkle – Crappy Childhood Fairy, engagerad och genuin, fokuserar mycket på relationer och hur det påverkar en att ha haft en barndom där ens känslomässiga behov inte uppfylldes

Patrick Teahan – Childhood Trauma Specialist, öppen om sina egna erfarenheter av en traumatisk uppväxt, strukturerad och engagerad, fokuserar mycket på att genom rollspel och verkliga exempel visa hur dåliga respektive kärleksfulla relationer fungerar (mellan barn/föräldrar, syskon, vänner, par o.s.v.)

Ramani Durvasula – Doctor Ramani, nyanserad och tydlig, fokuserar ofta på narcissism och liknande känslomässiga skador, och hur den som lever med en narcissistisk person kan få en större självkärlek och integritet genom att identifiera vad som pågår och sluta tänka att det är de själva det är fel på när den narcissistiska personen inte är nöjd med dem, till exempel.