Anneli skriver

Hur Guds natur lärs ut genom kroppen

(As always så är det en god idé att sätta sig in i Divine Truth-läran innan den här texten intages – annars är det mycket som inte blir riktigt förklarat och som känns förvirrande, kan jag föreställa mig.)

Det känns som att det var redan i ganska unga år som jag funderade över det där “så som i himmelen, så ock på Jorden”. Vad innebar det, egentligen?

Sedan jag började undersöka allt som lärs ut av Jesus och Maria Magdalena, så känns det lite tydligare hur Guds natur återspeglas och lärs ut till oss genom vår fysiska livsupplevelse.

Inom den kinesiska filosofin och miljöpsykologin feng shui, så återfinner vi kopplingar mellan de fem elementen, årstiderna och de mänskliga egenskaperna. Det räckte långt på den tiden, i början av 2000-talet, när jag kände att jag hade dykt på något som verkade göra verkligheten mer sammanflätad än vad folk överlag tycktes anse att den var.

Det gav mig bra grunder att stå på när jag fortsatte sträcka mig ännu längre efter att bokstavligen hitta spår av himlen här på marken. Trots allt så är det ju inget avstånd överhuvudtaget mellan det vi kallar för himlen och det grus eller det gräs vi står på just nu. Himlen går ända ner till våra fötter!

Det här borde alltså gå att spåra på många fler sätt, kände jag, om man bara tittade på världen med rätt utgångspunkt. Hur har skaparen gjort sig närvarande och känd genom skapelsen?

Vattnet till exempel, är enormt komplext. Det kan omvandlas till olika former, som ånga, plasma, rinnande vatten och is. Det är nödvändigt att fylla på i kroppen men också perfekt sammansatt för kroppens många funktioner. Det går igenom ett ekosystem som baseras helt på vattnets närvaro, och bjuder på regn, snö, dimma, regnbågar, vattenfall, sjöar, hav, bäckar, floder, glaciärer, gejsrar och mycket annat som oftast är slående vackert i vår värld.

Det finns i ett generöst överflöd (eller har funnits, på platser som av oss och våra val att låta betesdjur ta över skogar har omvandlats till öknar) och räcker till alla (bortsett från, igen, när människornas val att bygga dammar, ta betalt för vatten och bygga betongstäpper utan naturliga flöden ändrar på det naturen annars gett oss).

Vi tvättar oss i det, gör rent våra hem och kläder i det, använder det i tillverkningsprocesser för allt från upphettning och kylning till skärarbeten under högtryck. Vi kokar mat i det, leker och simmar i det, transporterar oss på det och odlar mat, eller andra växter, inomhus med egna bevattningssystem.

Det är med andra ord närvarande över hela Jorden, kan användas till hundratals saker, är detsamma överallt, och tack vare vattnet kan vi hålla oss levande, rena, friska och mätta.

Det vittnar om en omtänksam och kärleksfull Gud, som vill oss allt gott och är oerhört generös oavsett hur personerna som lever på Jorden är i sina hjärtan. Alla får vatten.

Vi kan också titta på elden. Elden går att använda destruktivt eller konstruktivt, och kan orsaka både stora skador genom att bränna upp enorma områden med växter och djur och bostäder, eller så kan det vara det enda som håller människor vid liv under långa perioder när kylan slår till. Utan elden och värmen när det har gått ner till några blåsiga minusgrader så dör människor.

Elden kan användas till att ge oss ljus i mörkret, och det spelar ingen roll hur mörkt det är, så kan en liten ljuslåga göra en värld av skillnad för den som är i rummet eller natten just då. Vi kan hitta varandra tack vare ljuset, på långt håll, och vi kan också upptäcka att något gått fel, om det blivit en stor eldsvåda och människor och djur behöver räddas undan lågorna. Vi myseldar, tänder facklor, levande ljus och marschaller, vi bränner upp gammalt skräp som inte längre är till nytta eller glädje för oss, vi befolkar annars obeboeliga platser i världen tack vare järnspisar och kaminer.

Det tyder på en kraft hos Gud, där vi kan använda vår vilja i harmoni med de lagar Gud gjort, eller i disharmoni med dem – använder vi vår vilja på ett konstruktivt eller destruktivt vis, och vad blir konsekvenserna? Elden ger feedback på några korta ögonblick om vi gör fel med den, och lika direkt och tydlig är Gud med våra själar. Den kan också ge oss starka njutningskänslor och rädda oss från hårda omständigheter, precis som Gud kan göra om vi lär oss hur Gud har byggt vår värld och hur Gud har utformat våra själar och alla sina livslagar åt oss.

Vi kan se på blodet i våra kroppar. Det är ett slutet system, som rör sig genom alla organ i kroppen och för med sig och tar bort allt som kroppen vill transportera någon annanstans. Det finns alltid i en konstant mängd, och pumpas runt av ett hjärta som aldrig vilar. Om vi skadar ådrorna och kanske huden, så syns skadan och den känns. Vi ser blodet rinna ut, under huden eller ur en öppning i huden, och uppfattar direkt att något har gått fel. Vi håller oss varma – eller svala – av egen kraft så länge inte omständigheterna blir för brutala för den kraft vi besitter.

Allt det vittnar om att Gud beskyddar var och en av oss på ett grundläggande vis genom vår egen förmåga och vårt eget, enskilda system. Vi är inte beroende av att någon annan pumpar runt blodet i våra kroppar, det klarar vi själva med våra hjärtan. Vi kan hålla oss hyfsat reglerade i temperaturen av egen kraft, så länge vi inte utsätter oss för alltför starka påfrestningar från omgivningen. Kroppen läker också själv många gånger när vi gjort illa oss eller blivit sjuka, och vi kan se att Gud har gett oss grunderna för att klara oss själva. Det finns fler saker att lära sig för att bli helt självgående och självläkande oavsett omständigheterna, men vi har fått grunderna – Gud har gett oss en hög grad av autonomi och en riktigt bra förmåga att klara oss helt själva på många sätt.

Det visar för mig att Gud gett oss egen kraft att växa och klara oss utan hjälp från andra, och att vi kan lära oss mer att bli ännu kraftfullare och kapablare om vi förstår fler av Guds lagar och mer Guds – och vår egen – natur. En själ kan bli väldigt lycklig och ha ett långt, ljuvligt liv utan Guds direkta inblandning, bara genom allt det Gud har skapat åt oss att ta oss runt i på egen hand. Vi kan förstås växa ännu mer och få det ännu mer storslaget och häpnadsväckande efter den nivån, om vi vill det själva, genom att lära oss vad Gud kan ge oss som vi inte kan ge oss själva. Guds egen kärlek, till exempel.

Vi kan se på matsmältningssystemet. Allt vi äter, och det kan vara stora skillnader på hur väl anpassade för kroppens eget behov de olika saker vi stoppar i oss är, men allt vi äter måste passera genom kroppens matsmältningsorgan. Det finns inget annat sätt för det vi äter att komma ut ur oss, än genom den väg som kroppen har fått för att ta hand om vad vi än lägger på tungan och sväljer ner. Och kroppen är fullständigt fantastisk i sin förmåga att hantera hur mycket skadliga ämnen och sammansättningar som helst, nästan. Alkohol, koffein, nikotin, alla möjliga slags fetter och tillsatsämnen, stora mängder eller jättekonstiga kombinationer av mat, både i samma måltid och i tät följd.

Här får vi tydliga tecken som visar oss att Gud inte låter oss komma undan konsekvenserna av det vi väljer att ta in i vår själ. Hur det än hamnat där, så måste det ut en och samma väg allting. Det kan inte bli kvar i kroppen, för då ger det tydliga negativa följder (förstoppning, fetma, förgiftning eller förfettning av organen med mera), och så fort kroppen får en möjlighet att rensa ut det som inte ska vara kvar, det vill säga allt utom det kroppen verkligen har nytta av och hinner använda sig av, så visar den genast på mer energi, lättare steg, bättre humör, gladare tankegångar och alla andra direkt fysiska uttryck för en bättre hälsa. Alltså visar Gud att vi inte kan gå runt med vad som helst i vår själ heller hur länge som helst – det ger stora konsekvenser och skapar en väldig belastning på våra liv, och vi behöver istället släppa ut allt som blivit kvar därinne för länge.

Tittar vi på skelettet, så ser vi en konstruktion som bär upp hela vår kropp – utan skelett, ingen stadga, inget att utgå från, inga stadiga former och inget att spänna musklerna mot. Våra utseenden börjar med skelettstrukturen, och vi kan utgå från skelettet för att därifrån bygga upp styrka, smidighet och snabbhet. Utan skelettet är vi bara en hög med muskler, blod och organ som inte har något sätt att förhålla sig till varandra på ett vettigt vis.

Bara skelettets funktion visar oss att Gud är noga med grunderna i livet, och inte fuskar med ordningen på saker och ting. Det finns en pålitlig och extremt skickligt sammansatt grundstruktur som allting är uppbyggt kring, och som tillåter oss att kunna gå på fast mark, andas in syre till ett superintrikat system inuti oss från ett lika superintrikat system utanför oss, och allting är exakt detsamma för alla, oavsett var vi befinner oss, eller när i tidsåldrarna vi lever. Grunderna har vi alla gemensamt. På samma vis är även själen och andekroppen rotade i en fast och tydlig grundstruktur i livet, och vi kan lita på lagarna som styr dessa bådas tillvaro på samma sätt som vi kan lita på alla de fysiska livslagarna.

Där ser man vilka insikter man kan få av att sitta och vicka på tårna på en brygga en lugn och solig dag, någonstans mitt i mänsklighetens många decennier, sekler och millennier i en värld full av miljontals fantastiska platser …

Fotot är taget av Helena Tuulasdotter