Anneli skriver

Medical Medium ur ett Divine Truth-perspektiv

Anthony Williams har sedan 4-årsåldern hört en osynlig man tala till honom, och berätta allt in i minsta detalj om människors fysiska problem vart han än kommer. Under sitt vuxna liv har Anthony gjort sig känd som Medical Medium, och han har skrivit många böcker, spelat in många videor och gjort många intervjuer som handlat om all den information han fått från den här mannen, som kallar sig för Spirit of Compassion.

Det kan vara bra att sätta allt detta i relation till det som lärs ut i Divine Truth, för att liksom skilja ut lite lättare vad som är vad, eftersom många människor bevisligen har fått stora hälsofördelar genom att följa Medical Mediums råd.

Spirit of Compassion är en människa som alla vi andra, och någon som påbörjat sin medvetna existens i form av att hans själshalva inkarnerade som ett litet själsembryo i ett befruktat ägg någonstans i vår värld. Hans fysiska kropp kanske bara levde i någon dag, på grund av ett dödande preventivmedel, att den biologiska modern själv dog strax efter att hon blev gravid, eller så kanske han levde genom hela graviditeten och dog en kort tid efter födseln. Sådana händelser gör att vi inte riktigt får en tydlig fysisk grund att stå på i vår självidentitet och livsbild från början av våra liv.

Många människor dör från jordelivet, alltså sin fysiska kropp här på Jorden, utan att ha hunnit bilda sig en klar uppfattning om sig själva, livet här och sin egen relation till allting omkring sig.

När de dör, även när de är barn eller ungdomar, så kan de genom sina själsliga, ärvda och upplevda skador plockas upp, genom attraktionslagen, av andra människor i andekropp som har en viss syn på livet, en i grunden felaktig tro på hur saker och ting är, och som därmed förmedlar detta till den för dem nya människan som nyss dött från Jorden. Även äldre människor kan dras till att följa med människor i andekropp efter döden som matchar deras själsliga skador och syn på livet. I de här korsningarna och vägvalen i övergången från jordeliv till andeliv så händer det ofta att människor inte riktigt ifrågasätter det de hör, utan de har någon emotionell samhörighetskänsla till det de lär sig och följer det för att det i deras öron låter rätt, eller ger dem något de har ett emotionellt beroende av, vilket gör dem mindre benägna att ifrågasätta situationerna där de får det beroendet tillgodosett.

Spirit of Compassion (“Medkännandets Ande”) talar på ett sätt som tyder på att han antingen inte minns sitt eget liv som människa på Jorden, eller att han förträngt det och helt ägnar sig åt den nuvarande synen på livet, något som välvilliga men felinformerade människor i andekropp kan ha lärt honom i sin tur.

Hans avsikt är att hjälpa människor att bli friska och undvika problem i kroppen genom att äta rätt mat, undvika gifter från olika håll i vardagen och att hjälpa kroppen att bli av med tungmetaller och andra skadliga ämnen genom olika fysiska metoder, och ibland även med visualisering och bön till andra, rätt så konceptualiserade andemänniskor. Han är villig att offra en människas liv, fria vilja och välbefinnande i sin personliga “jakt efter att uppfylla sitt kall”, och genom tiderna flera andra människors liv också.

Han talar inte om själen som den styrande faktorn i våra personliga liv, och nämner inte Guds lagar som styr allas liv generellt, eller den direkta kontakten vi kan ha med Gud. Han avfärdar emellanåt rakt upp och ner kopplingarna till tidigare trauman eller våra känslomässiga inställningar och hur vår kropp återspeglar dessa, och menar istället att vi inte ska acceptera att andra lägger skulden på oss och våra känslor för att vi har någon sjukdom, utan att vi i princip är rena offer för omvärldens olika val att förgifta oss via maten och olika utsläpp i vattnet, jorden och luften eller i vår vardagsmiljö genom föremålen vi omger oss med.

Anthony själv har utsatts för en väldigt kraftig påverkan från en väldigt låg ålder att “gå den här vägen där han kan hjälpa miljontals människor att läka problem som dagens läkarvetenskap inte har en aning om vad de beror på”. Spirit of Compassion talade till och med om för Anthony när han var liten att “andra som valts ut för det här jobbet har inte klarat det utan tagit livet av sig”. När Anthony går på platser där det finns många andra personer, så blir han i princip blind inför omgivningen på grund av alla intryck som strålar mot honom med information om andras kroppar och hälsotillstånd – det blir som ett massivt fyrverkeri av intryck och bilder som kommer från alla människor i hans närhet, och han behöver alltid ha en ledsagare med sig i de miljöerna, som i princip får hålla honom vid handen och leda honom dit han ska, eftersom han inte ser något annat av den fysiska miljön genom alla intryck han får. Dessutom talar Spirit of Compassion närmast oavbrutet med honom och talar om mängder av information om allt som har med hälsan att göra, ur Spirits perspektiv.

Anthony har inte fått en grundläggande, själslig kännedom på djupet om vår fria vilja, och förstår ännu inte hur extremt mycket mannen som kallar sig för Spirit of Compassion gjort för att minimera hans fria vilja, en gåva som Gud har gett både Anthony och alla andra. I skenet av att “hjälpa mänskligheten” så låter Spirit of Compassion “ändamålet helga medlen”, och har därmed utsatt en annan människa för en enorm belastning och låtit honom tro att han på något vis måste gå den här vägen tillsammans med Spirit of Compassion.

Även om det mesta av all den information som Anthony hela tiden får berättad för sig av “Spirit”, som han ofta kallas, stämmer, där till exempel olika frukters och örters inverkan på vår fysiska kropp eller hur olika former av kosttillskott påverkar vår fysiska hälsa och ibland därigenom även vår mentala hälsa och klarhet i hög grad, så innebär det inte att allt Spirit säger är sant. Spirit har precis som alla andra människor i andekropp möjligheten att se precis vad som pågår i andras kroppar, båda andekroppar och fysiska kroppar, men det betyder inte att de samband han ser också är de verkliga orsakerna och verkningarna till allt han observerar, och det betyder inte att de slutsatser han drar av det han observerar är hela sanningen, eller att det representerar sanningen på ett korrekt vis ur ett högre perspektiv än därifrån han tittar på livet.

Spirit of Compassion har liksom vi andra en fri vilja, en andra halva av sin själ, en unik personlighet i den själen, får konsekvenser i sin själ när han bryter mot Guds lagar, kommer aldrig kunna lära sig allt Gud vet och lever liksom varje annan människa i en värld som är uppbyggd kring kärleken som utgångspunkt för alltings funktioner.

Spirit of Compassion visar inte så stora tecken på ödmjukhet, i betydelsen att han innan han tar på sig rollen som en “lärare” åt Anthony först kunde ha lärt sig om hur livet verkligen fungerar, istället för att ha en livsbild som han anser är sann och sedan lär ut den som en sanning, inte bara till Anthony, utan genom Anthony till miljoner andra människor.

Genom hur Anthony, som sedan barnsben formats hårt av Spirit of Compassion genom den dagliga, intensiva kontakten de haft under alla år, talar om livet och människor så kan vi med stor sannolikhet också ana en del av hur Spirits känslor ser ut – det är i stora drag ett ständigt växlande mellan en form av stark medkänsla med andra och en vilja att hjälpa dem att läka, men också en slags förakt eller hånfullhet över hur människor går omkring med en massa “pseudolösningar” och “tror att de vet vad som är rätt, när det i själva verket är allt det som Spirit of Compassion säger som är sanningen”. Alltså en form av behov av självbekräftelse eller erkännande av Spirits bild av sin “stora värde och kunskap”.

Det ironiska är att Spirit själv gör exakt samma sak – även om han genom sin möjlighet i andekroppen kan se väldigt exakt vad som händer när vi äter olika slags mat eller får i oss specifika gifter och hur de alla hamnade i vår mat, och därmed framstår som mer kunnig än människor i den fysiska världen – genom att han tror att han har svaret på vad som styr vår hälsa, när han i själva verket helt missar själens och lagarnas avgörande inflytande på hur vår kropp mår och vad den råkar ut för.

Det går att påverka både den fysiska kroppen och andekroppen kortsiktigt, och de ändringar vi uppnår måste då underhållas och kontinuerligt upprätthållas med ofta stora ansträngningar för att mer eller mindre stabilt kvarstå en längre tid, men de naturliga, spontana, självupprätthållande och automatiska förändringarna som förblir permanenta och livslånga, där vi utan att tänka på saken bara följer vårt hjärta och spontant väljer rätt mat och drar till oss allt det som matchar vårt nya, kärleksfulla tillstånd utan skador, de sker av sig själva först när vi förändras i själen, där själva orsakerna till obalansen och problemen i våra liv sitter. Den fysiska kroppen och andekroppen visar bara upp symptom på vad som finns i själen, och därför kan de aldrig vara lösningen på problemen – bara indikationer på att vi har problem och vilken slags problem det är.

Därför väljer jag personligen, när jag lyssnar på vad Anthony Williams förmedlar från Spirit of Compassion, att använda de delar som ger mig information om den fysiska världen, där t.ex. olika slags råvaror har en viss inverkan på vår fysiska kropp, och att helt bortse från de delar som påstår att vår fysiska kropp kan läka helt enbart genom de metoder och den information som Spirit delar med sig av. Jag uppskattar de många olika recepten jättemycket och älskar att lära mig om frukters olika kvaliteter och förmåga att bistå kroppen, och även om hur våra olika organ svarar på allt de utsätts för, men jag ser också att mycket av den andra informationen i Anthonys böcker och podcasts och videor inte återspeglar den större sanningen, där själen, Gud och lagarna är mycket starkare influenser på vår hälsa än de medel och metoder som de båda förmedlar, och långt mer avgörande och välgörande på lång sikt.

Jag uppskattar kärleken de båda förmedlar till Guds skapelser och hur enormt komplexa och kraftfulla de många aspekterna av skapelsen är i samspel med varandra, och önskar bara i sammanhanget att Anthony och Spirit också får kontakt med sin vilja att undersöka mer av allt detta ur ett mer öppet, ifrågasättande och sanningsmässigt sett högre perspektiv i sina egna liv, inte minst för att de genom sin förmedling av det de lär ut påverkar så väldigt många andras liv och livsbild!

Hoppas min genomgång av hur jag uppfattar båda dessa sidor av saken hjälper dig också att finna bra infallsvinklar och perspektiv som du har nytta av i ditt liv framöver!